Üldist

Ehitame Tallinna piirile, Männiku külla kaks A-energiaklassi liginullenergia ridamaja. Teises etapis lisanduvad 3 eksklusiivset eramaja kinnistut. Kvaliteetne elukeskkond keset männimetsa ja Pääsküla rabaäärt. Parim paik lastele kasvamiseks ja tervisespordiga tegelemiseks.

Ridamajad erinevad teistest arendustest oma asukoha ja loodusrikkuse poolest ning asuvad keset “tüüpilist” Nõmme keskkonda, kus laiuvad männimetsad ja loodusrajad. Nõmme linnaosa jääb kõigest mõne km kaugusele.

Arendusmaastikul ainulaadsed energiasäästu lahendused tagavad väga madalad kommunaalkulud ning annavad aastate lõikes suure eelise võrreldes tavamajadega.

Tuleviku maja, milles elada praegu!

 

Asukoht

Nõmmiku tee ridamajad asuvad Tallinnast 3km kaugusel Männiku külas, Saku vallas. Mööda Männiku teed Saku poole sõites jäävad majad paremale poole männimetsa vahele. Läheduses puhkeala ja ujumiskoht wakeparki ja discgolfi rajaga. Korrastatud ja valgustatud kergliiklusteede võrguga Tallinnast kuni Kiisani.

Kiire ligipääs auto ja ühistranspordiga. 600m kaugusel asub Männiku rongijaam ja bussipeatus. Arendaja ehitab välja asfalteeritud Nõmmiku tee ning rajab tänavavalgustuse, kommunikatsioonid ja kergliiklustee.

Galerii ümbruskonnast:

Plaanid

Mõlemad ridamajad koosnevad 6 boksist, millest igaühes on elamispinda 112 m², terrass 25 m² ja rõdu 6m². Kokku 143 m².  Igal boksil 2 tasuta parkimiskohta maja ees.

Põhiplaanil on maja jagatud 2 boksi kaupa kolme segmenti, mis astuvad kahe meetri jagu üksteise ette moodustades ühtse terviku. Esimesel korrusel paiknevad panipaik/abiruum kus asuvad iga boksi tehnosõlmed, eraldi wc, saun. Köök ja suur elutuba, kus avaneb klaassein terrassile moodustades avara terviku õueala ja eluruumide vahel. Maja taha jääv männimetsaga hoov annab võimaluse erinevateks lõõgastumisteks.

II korrusel asuvad 3 magamistuba, millest suurimal ka katusealusega rõdu vaatega metsale. Samas paikneb ka dušširuum koos wc-ga.

Korrus 1
korter_6
Korrus 2

Galerii

Alljärgnev visualiseering ehitatavast ridamajast Nõmmiku teel, Saku vallas:

Ehitusinfo

Energiatõhusus

Tallinn paikneb geograafiliselt 59˚ põhjalaiuskraadil, kus on iseloomulikud pikad ja enamasti püsiva lumikattega talved. 70% päikesekiirgusest langeb meile 4 kuu jooksul aastas maist augustini. Ülejäänud meile jõudvast 30% päikeseenergiast jaotub pikale 8 kuule.

Energiasääst ja selle kokkuhoid on Põhjamaades eriti terava tähelepanu all. Õnneks järjest rohkem ka meie regioonis. Kodusid on vaja kütta ja valgustada 8 kuud aastas ning suurim kuluartikkel majapidamistest on elekter ja küttekulud.

Eestis ja Euroopas on energiatõhususe võrdlemiseks ja hindamiseks kehtestatud hoonete energiatarbimise miinimumnõuded ja energiamärgis. Tänased miinimumnõuded muutuvad tundmatuseni juba aastal 2021, mil kõik uusehitused peavad vastama liginullenergiahoonete nõuetele.

Seda arvesse võttes oleme projekteerinud väga energiasäästlikud tulevikukodud 12 perele kahes ridamajas Männiku külas, Nõmmiku teel. Oleme selle saavutanud parimaid materjale ja tehnoloogiaid kombineerides. Passiivmajadelt tuntud mitmekihiline karkassseinalahendus, madalenergia 3x argoon/selektiivaknad, efektiivne soojusvahetiga ventilatsioon ja oma 22,4 kw päikeseelektrijaam katusel.

Nõmmiku tee ridaelamute energiatõhusarv on arvestuslikult 49 kWh/m2a, hoone on projekteeritud A-energiaklassi, mis liigitub liginullenergia hooneks. Hetkel veel ainulaadne arendus kus on sellised energiatõhususe meetmed kasutusele võetud!

Hoone välispiirete soojajuhtivusarvud:

 • I korruse ja II korruse välisseinad – 0,09 (W/(m²K))
 • Katuslaed – 0,08 (W/(m²K))
 • I ja soklikorruse põrandad – 0,10 (W/(m²K))
 • Aknad ja välisuksed <0,8 (W/(m²K))

Ka tervise seisukohast lähtudes on oluline, et hoone on kvaliteetselt ja normidele vastavalt ehitatud, sest lisaks energia säästmisele on oluline ka hea sisekliima, mis tähendab normikohast õhuvahetust, õhuniiskust, ühtset temperatuuri ja külmasildade puudumist. Lisaks ka normidele vastav valgus- ja müratase. Hooned paiknevad parimal võimalikul suunal ilmakaarte suhtes. Põhjapoole jäävad pea sissepääs ja väiksemad aknad. Lõunakülge avarad terrassid, rõdu ja valgusküllased suured aknad koos päikesepaneelidega katusel.

ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Ridamajad on lihtsa ja põhjamaise välisilmega, milles põhjaplaan ning fassaad astuvad 2boksi kaupa segmenteeritult üksteise ette, moodustades kuue boksiga lahendusest kolme mooduliga ridamaja.

Fassaadis annavad tooni hele elevandiluu struktuurkrohv kombineerituna põhjalamänni lasuuriga puitlaudis. Omapära lisavad nähtavad sarikaotsad ning klaaspiirdega rõdulahendus, suured terrassid ja madal hekk jagamas iga boksi juurde kuuluvat aiaosa.

Hoone ruumiline lahendus on lihtne ja funktsionaalne. Peauksest pääseb esikusse. Esikust paremale jääb abiruum kus paiknevad hoone tehnilised sõlmed ning panipaik. Suur elutuba koos avatud köögiga moodustavad I korruse peamise terviku. Teisel korrusel asuvad 3 magamistuba ja saun koos duššinurga ja wc-ga.

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Kinnistu liitumine ühisveevärgiga lahendatakse Tooma tee ääres paikneva DN 100 veetorustiku baasil. Kanalisatsioon lahendatakse Tooma teel oleva kanalisatsioonikaevu baasil. Torustik ehitatakse kinnistutest alates mööda Nõmmiku teed.

Tooma teel olevad vee- ja kanalisatsioonivõrgud kuuluvad AS Saku Maja-le, kes on välja andnud veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumise tingimused 21.07.2015.a. ET-8824

Veemõõdusõlm asub I korrusel paiknevas abiruumis, mis sisaldab sulgventiile ja vee kulumõõdikut. Majasisese külma- ja sooja vee toruna kasutatakse AluPex veetoru läbimõõduga 20 mm.

Sooja vee saamiseks kasutatakse mitmesüsteemset boilerit mis sisaldab õhk-vesi soojuspumpa ja tagavara elektriküttekeha. Soojaveetoruna kasutatakse Alu-Pex veetoru läbimõõduga 20 mm. Soojaveetoru paigaldatakse soojusisolatsiooniga hülssi.

Kanalisatsiooni ehitamisel kasutatakse plastist kanalisatsioonitoru DN32 – DN110. Tagatakse kanalisatsioonituulutus ning puhastusvõimalused. Tuulutuseks viiakse kanalisatsioonitoru ventilatsiooni ots katusele.

Planeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni vooluhulk on 75 m3 kuus maja kohta.

ELEKTRIVARUSTUS

Mõlema maja peakaitsme suuruseks on 3x80A, liitumiskilp asub Nõmmiku tee sissesõidu juures. Ridamajal on katusel oma 22,4 kilovatine päikeseelektrijaam– üle või puudujääv kogus müüakse/ostetakse võrgust.

ehitusinfo

NÕMMIKU TEE 8 KONSTRUKTSIOONID

 • Vundament ehitatakse lintvundamendi põhimõttel, kus 600mm taldmikule toetub 240/190mm õõnesplokid, mis armeeritakse ja täidetakse betooniga.
 • Välisseinteks on 200mm FIBO+200 soojustus
 • Soojustuse mitmekihilisus ja paksus võimaldavad saavutada väga hea U-arvu
 • Boksidevahelised seinad ehitatakse 200mm fiboplokkidest
 • Siseseinad ehitatakse 100mm fibost
 • 1. korruse põrand valatakse betoonist 110mm. Soojustuseks EPS100 250mm. Põranda soojajuhtivus U<=0.10W(m²K).
 • 2. korruse vahelagi ehitatakse betoon õõnespaneelidel, isoleeritakse ja valatakse betooniga
 • Katuslagi ehitatakse ogaplaatfermidel. Soojustuseks on 500 mm villa. Katuse katteks on 2x SBS rullmaterjal. Piirde soojajuhtivus U<=0.08W(m²K).

VÄLISVIIMISTLUS

 • Hoone välisseinad osaliselt krohvitakse struktuurkrohviga ning osaliselt kaetakse lasuuritud põhjala männi toonis laudisega 18x145mm
 • Aknad on 3x pvc raamis tumeda pähkli toonis
 • Katusekatteks on tumehall 2xSBS rullmaterjal.
 • Akna- ja räästaplekid on tumepruunid.
 • Hoone sokkel kaetakse kivipurukattega tsementkiudplaadiga.
 • Terrassi puitdetailid on pruunikad sügavimmutatud terrassilaudadest.

SISEVIIMISTLUS

 • Tammespooniga parkett, liistud ja siseuksed
 • Seinad pahteldatud ja värvitud*
 • Laed viimistletud vastavalt kokkuleppele*
 • Märjad ruumid ja esik plaaditud*
 • Sanitaartehnika*
 • Saunalava ja seinad haavalaudisest
 • Tamme täisliimpuittrepp astmetega

*Siseviimistlustabeli alusel lepitakse iga tellijaga eraldi.

KÜTE JA VENTILATSIOON

Põrandakütte jaoks paigaldatakse WIRSBO WGF või analoogset tüüpi kollektor koos automaatikaga. Põrandaküttetoruna kasutatakse WIRSBO pePEX d 20 mm või analoogi. Toru paigaldatakse sammuga 15 – 40 cm.

Tagatakse süsteemi õhutamise võimalused. Torustik paigaldatakse põrandakonstruktsiooni. Sauna on projekteeritud elektrikeris.

Hoonesse paigaldatakse efektiivne soojustagastiga sundventilatsiooniagregaat (soojatagastusega vähemalt 80%), mille sissepuhutavat õhku aitab üles soojendada väljatõmmatav soe õhk.

Ventilatsiooniseade paigaldatakse tehnoruumi

Ruumidesse paigaldatakse sissepuhke- ja väljatõmbe torustik koos ventilatsioonirestidega.

TULEOHUTUS

Hoone ehitatakse vastavalt MKM 02.06.2015 määrusele nr. 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ nõuetele.

Hoone kasutusviis: Ridaelamu 1 kasutusviis

Hoone tulepüsivusklass: TP3

Hoone korruselisus: 2 korrust

Hoone varustamine välise tulekustutusveega on lahendatud piirkondlikust tuletõrjehüdrandist mis paikneb ca 100 m kaugusel hoonest.

Projekteeritavas hoones moodustab iga korter eraldi iseseisva tuletõkkesektsiooni tarindite tulepüsivusega EI 30.

Müügiinfo

Esimene ridamaja, Nõmmiku tee 7  MÜÜDUD

KrundidSihtotstarveKatastritunnusKrundi suurusEhitusõigusLiitumisedHind €Staatus
Kuldre tee 12Elamumaa 100%71801:001:05041234 m²Lubatud ehitisealune
pind 300 m²
Liitumised tehtudMüüdud
Kuldre tee 6Elamumaa 100%71801:001:05021309 m²Lubatud ehitisealune
pind 300 m²
Liitumised tehtud69 000.-Broneeritud
 • Maja valmib talv 2017
 • Müügiprotsess toimub kahes etapis: esmalt sõlmitakse võlaõiguslik müügileping, millega tuleb tasuda 20% koguhinnast ning sisetööde lõpetamisel sõlmitakse asjaõiguslik leping  ning tasutakse ülejäänud 80%.
  Lisainfo e-maili ja telefoni teel:

 

Teine ridamaja Nõmmiku tee 8 MÜÜDUD.

KorterTubeTerrassRõduEluruumidKrundiosaHind €Staatus
Nõmmiku tee 8-1525 m²6 m²112 m²361 m²Müüdud
Nõmmiku tee 8-2525 m²6 m²112 m²110 m²Müüdud
Nõmmiku tee 8-3525 m²6 m²112 m²116 m²-Müüdud
Nõmmiku tee 8-4525 m²6 m²112 m²127 m²-Müüdud
Nõmmiku tee 8-5525 m²6 m²112 m²132 m²Müüdud
Nõmmiku tee 8-6525 m²6 m²112 m²628 m²Müüdud
 • Maja valmib suvi 2018
 • Eelinfo ja broneerimine e-maili ja telefoni teel
 • kodu@nõmmiku.ee
 • mob. +372 5298 693

 

Arendaja: Standartjuhtimise OÜ  jätab endale õiguse muuta kodulehel toodud pilte ja infot sellest etteteatamata. Kodulehel toodud kogu informatsioon ning visuaalsed lahendused on kaitstud autoriõigustega ning nende kopeerimine ja levitamine ilma nõusolekuta on keelatud ®.